CV

CURRICULUM

Eva-Riitta Siitonen (o.s. Hautamäki), ekon. Ylipormestari

Synt. 1940 Helsinki

KOULUTUS

merkonomi 1974

ekonomi 1979

TYÖURA

Suomen Koneliike-Helkama 1956-60, Helsingin kaupunki 1960-71, yksityisyrittäjä 1974-83,  MTV 1975-83, Eduskunnan jäsen 1983-1989, Uudenmaan läänin maaherra 1990-96, Helsingin kaupunginjohtaja 1996-2005, EU-parlamentin jäsen 2009-

YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA

Eduskunta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapj 1987-89

presidentin valitsijamies 1982 ja 1988

Suuri valiokunta 1983-87

Lakivaliokunta  1983-87

Sivistysvaliokunta (vj) 1983-87

Valtiovarainvaliokunta 1987-89

Eduskunnan tilintarkastajat (varapj) 1984-91

Valtion tilintarkastajat (vj) 1987-1990

Helsingin kaupunki

Kaupunginvaltuuston jäsen 1981-89

Kaupunginhallituksen jäsen 1985-89

Khn edustaja

väestönsuojelulautakunnassa 1985-88

pelastuslautakunnassa  1989

Khn yleisjaoston

varapuheenjohtaja 1987-88

puheenjohtaja  1989

Kulttuurilautakunnan varajäsen 1978-80

Koululautakunnan jäsen 1981-83

Helsingin Kaupunginteatterisäätiön edustajiston jäsen 1986-93

Helsinki-viikon  säätiön hallintoneuvoston jäsen 1989-92

Helsingin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunnan varapj ja pj 1996-2005

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen kustannus- ja organisaatiokomitean

pj 1997-98

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien valmistelutoimikunnan pj

1998-99

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV)

Valtuuskunnan jäsen 1981-89

Opetus- ja sivistystoimen lautakunnan pj 1981-83

VALTIOLLISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan jäsen 1992- ,

keskusjaoston jäsen 1994-96

Kuluttajaviraston johtokunnan jäsen 1992-96

Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan neuvotteluk.:n jäsen 1992-96

Merenkulkuhallituksen johtokunnan jäsen 1996-2001

LUOTTAMUSTOIMET YRITYKSISSÄ JA SÄÄTIÖISSÄ

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsen 1987-91

Helsingin Puhelinyhdistyksen edustajiston jäsen 1984-,

pj 1992-98, HPY Holding Oyj:n hallintoneuvoston pj 1999-2000

Helsingin Osuuskaupan edustajiston jäsen 1987-, hallintoneuvoston jäsen 1989- hallintoneuvoston varapj 1995-2006, HOK-Elannon edustajiston jäsen 2004 –edelleen

KOP:n hallintoneuvoston jäsen 1991-94, neuvottelukunnan varapj. 1994

Merita Pankin hallintoneuvoston varapj 1995-96

Pohjola-Yhtiöt, hallintoneuvoston jäsen 1995-1996

Keskus-Sato Oy, hallintoneuvoston jäsen 1996

Suomen Messut –osuuskunnan hallintoneuvosto 1997-2006

Mankala OY:n hallituksen pj 1996-2006

Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen 2004-5

Suomen Kansallisoopperan Säätiön hallituksen jäsen 1996-2006

Sibelius-Akatemian Tukisäätiön hallituksen jäsen 2005-

ESEK:n (Esittävän Säveltaiteen Esittämiskeskus) johtokunnan pj 1991-97

Jenny ja Antti Wihurin rahaston tilintarkastaja 1990-96

Leo ja Regina Wainsteinin säätiön hallituksen jäsen 1990-96

Nordia Management Oy:n hallituksen jäsen 2006-

Suomen Erillisverkot Oy:n hallituksen jäsen 2007-

LUOTTAMUSTOIMET YHTEISÖISSÄ

Kotiteollisuuden keskusliiton valtuuskunnan varapj. 1983-90

Terho-säätiön hallintoneuvosto 1985-91

Y-Säätiön valtuuskunta 1985-90

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys,

naistoimikunnan jäsen 1983-, pj 89-91

Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittovaltuuston jäsen 1990-95

Finlandia Junior Games, kunniatoimikunnan pj 1990-96

Suomen Ladun neuvottelukunnan pj  1995-99

Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen 1995-

HYKS-säätiön jäsen

Suomen Japanin Instituutin säätiön valtuuskunnan varapj 1997-2005

HUS:n Syöpäklinikan Tuki RY:n hallituksen pj 2007-

Assembly of European Regions (AER)

The Finnish member of the Bureau  1995-1996

Baltic Sea States Bubregional Cooperation

Member of the working group  1994-1996

EU:n Alueiden Komitean jäsen 1998-2006

työvaliokunnan jäsen 1998-2001

Eurocities-järjestön varapj. 1998-2000,

puheenjohtaja 2000-2002

Euroopan parlamentin jäsen 2009

KURSSEJA

Kansallisen Strategian Kehitysohjelma, 3 viikkoa v. 1992 aikana

jatkokurssit vuosina 1993 ja 1995

Windows on Europe –seminar  11-17.03.1995

Windows on Europa: the Dutch Experie 01-06.11.1995

OPINTOMATKAT

United Stated Government Grant Authorization

Kutsumana opintomatka Yhdysvaltoihin  04.09-27.09.1990

ARVOMITALIT JA KUNNIAMERKIT

SVR komentajamerkki

Sotilasansiomitali

Väestönsuojelun ansiomitali

Maanpuolustusmitali pr.sk

Kultainen Helsinki-mitali

Poliisin ansioristi kullattuna

Eläinlääketieteellisen korkeakoulun kunniatohtori 1995

Helsingin Kauppakorkeakoulun kunniatohtori 2001