”MEILLÄ ON NIIN HYVÄ HENKI”!

Hallituksilla on tapana vakuutella hyvää henkeä silloinkin, kun asioita on vaikea yhteensovittaa. Oppositio puolestaan käyttää aikaa ja kapasiteettia syytelläkseen hallituksen henkeä suorastaan pahanhajuiseksi. Tuntuu uskomattomalta, että liki 100 vuotiaassa maassa, jossa parlamenttarismia on toteutettu kohtuullisen hyvin, pitää vielä ääneen sanoa, että me äänestäjät olemme kiinnostuneita päätösten sisällöstä, emme niinkään siitä onko siellä hallituksessa yhdessä mukavaa!  On tietysti hyvä, ettei hallituksen jäseniä työpaikkakiusata eikä tapellessa veronvaroin hankittua valtiovallan omaisuutta särjetä. Mutta muuten on lupa lähteä siitä, että valituttujen osaamiseen kuuluu sen tapainen kyky tulla toimeen toistensa kanssa, jossa asiat nousevat keskiöön. Näinhän me kaikki enimmiltään käyttäydymme työpaikoilla ja ihmissuhteissamme.  Kiitos, ei enää yhtään ylistystä siitä, miten mukavaa meillä on yhdessä ja miten hienosti yhteistyö toimii! Sensijaan huolehtikoon sekä hallitus että oppositio yhteistyön tuloksista!

Neuvotteluilmapiiriä kiittelee myös Helsingin kaupunginvaltuuston kokoomusryhmän pj Lasse Männistö Kuntalehden haastattelussa. Hän arvioi yhteistyön toimivan sen takia, että neuvottelukumppanit ovat samanikäisiä. ”Olemme samaa sukupolvea, hän ylistää ja jatkaa: ” Keski-ikä tässä joukossa on kai hiukan alle 40. Joukossa ei ole yhtään viisikymppistä”.  Voi hyvä Sylvi!  Pitäisikö sittenkin olla!? Ehkäpä joku heitäkin nuorempi, jolla on vielä enemmän pelissä eliniän odotuksen muodossa!?  Suoraan sanottuna varsin lapsekasta  puhetta! Sitä sattumaa, että kaikki ovat samaa sukupolvea, ei tarvitse perustella, muttei sillä saa olla mitään tekemistä päätöksenteon kanssa. Valtuusto ei ole lastentarha, jossa ”lika barn leker best”.  Me kaupunkilaiset, joita päätökset koskevat, edustamme kaikkia ikäluokkia!  Päätösten on oltava niin laadukkaita, että ne voi viedä läpi demokraattisesti päättäjien iästä huolimatta.

Helsingillä on paljon suunnitelmia, joista kaupunkilaisia ei ole informoitu. On pormestarimalli ja sitä paljon isompi kysymys toimialarationalisoinnista, jossa liki 30 lauta- ja johtokuntaa yhdistettäisiin neljäksi toimialalautakunnaksi(joista sos.jaterv.ltk siirtyy aikanaan soteen). Kaupunki joutuu myös siirtämään sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökunnan uuteen sote-yhteisöön, mutta samalla siirtämään/säästämään  tältä osin myös hallintokustannukset. Nyt olisi syytä kertoa mukavan yhteistyöhengen ohella enemmänkin suunnitelluista muutoksista ja ennen muuta arvioista niiden vaikutuksesta. Yhtään laskelmaa esim. toimialaremontin taloudellisista vaikutuksista ei kaupunkilaisille ole esitetty!  Viisainta lienee tehdä ensin lautakuntaremontti nykyisen operatiivisen kaupunginjohtajiston johdolla, sillä kaupunginjohtajalla ja useilla apul kj:llakin on vielä toimikautta ja osaava kokemus jäljellä yli seuraavien vaalien. Kaupunkilaiset saisivat sitten äänestää kuntavaaleissa hyvin valmistellun organisaatiomuutoksen pohjalta. Näin suuret muutokset vaativat demokratiassa vaalit väliin, jotta kaupunkilaisetkin pääsevät mukaan. Sama toive kuntasektorille; asiat kärkeen!