Tuleva valtiomies tai -nainen saa paikan!

Lakkopäivä lähenee ja EK arvioi sen hinnaksi  100 milj.€ + pysyvän imagotappion!  Se on varmasti yläkanttiin, mutta suuresta taloudellisesta tappiosta tulee joka tapauksessa olemaan kysymys. Luvun ymmärtämiseksi voi verrata hallituksen suunnittelemia säästöjä. Asumistukisäästöiksi oli suunniteltu 90 milj.€, jonka hallitus alentanee 60 milj. €. Solidaarisuusveron lisäys tuonee runsaat 30 milj € ja pääomatulon prosentin lisäys saman verran. Mutta nämä ”säästöt” syntyvät vuodessa ja lakkopäivän hinta menetetään yhdessä päivässä!

Suurmielenosoituksen tarkoitus on tukea ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyyttä ja ilmaista hallituksen esitykselle vastalause. Toimiiko se? Peruuko vapailla vaaleilla valitun eduskunnan muodostama hallitus esityksensä? Onko sillä tässä talouden tilanteessa edes vaihtoehtoja? Tuskin! Jäljelle jäänee voimakas kahtiajako, joka tulee vaikeuttamaan entistä enemmän lamasta  selviytymistä.

Molemmilla rintamilla on muodostumassa joukko, joka näyttää kaipaavan vastakkainasettelua. Sanovat: ”Katsotaan”, ”Sittenpähän näkevät” jne. Uhon kasvaminen on aina vaarallista ja varsinkin tässä tilanteessa, johon on kerääntynyt useita kansaa puhuttavia sisäpoliittisia paineita;  jo pitkäaikainen työttömyys, talouden alamäki, sote-ratkaisun tuomat verotus- ja aluejakomuutokset, maaseudun tyhjeneminen ja uutena ilmiötä maahanmuutto jne.   Hallitus ja ammattiyhdistysliikkeen johto ovat tuskallisenkin tietoisia siitä, että tässä tilanteessa tarvitaan säästöjä, kansallista yhtenäisyyttä ja talkoo henkeä. Mutta molemmille rintamille kasautuu väkisinkin vastuuttomiakin uhoajia ja poikki pinoon -toimintaa kaipaavia.

Nyt olisi itserekrytoinnin paikka!  Löytyykö johtajien joukosta valtiomiesainesta, niitä, jotka näkevät vähän kauemmas ja joilla on tahtoa ja rohkeutta ja ennen muuta nöyryyttä pysäyttää kierre, jonka päässä ei nyt näy seesteistä eteenpäin vievää polkua!